Helsinki/Helsingfors, öljyvahinko/ympäristöonnettomuus vesistössä: pieni

14.01.2022 10:19:47 Helsinki/Helsingfors öljyvah./ymp.onnet. vesistössä: pieni pe 14.01.2022

10:30 Hälytyskeskus
Helsinki


Tietoa   Palaute   Yksikkömuunnin