Helsinki/Helsingfors, öljyvahinko/ympäristöonnettomuus vesistössä: pieni

13.10.2021 13:59:08 Helsinki/Helsingfors öljyvah./ymp.onnet. vesistössä: pieni ke 13.10.2021

14:00 Hälytyskeskus
Helsinki


Tietoa   Palaute   Yksikkömuunnin